פרוטוקולים ישיבות המועצה 2022

פרוטוקולים ישיבות המועצה 2022

       ישיבות  מהמניין 2022

תאריך הישיבה  נושא הישיבה פרוטוקול הקלטות
17/03/2022 ישיבה מן המניין 1/22 לחץ כאן  לחץ כאן
01/12/2022 ישיבה מן המניין 6/22 לחץ כאן  

                                                               

 

  ישיבות לא  מהמניין 2022

תאריך הישיבה נושא הישיבה פרוטוקול הקלטות
18/01/2022 ישיבה לא מן המניין 1/22 לחץ כאן  
10/02/2022 ישיבה לא מן המניין 2/22 לחץ כאן  
17/03/2022 ישיבה לא מן המניין 3/22 לחץ כאן לחץ כאן
04/04/2022 ישיבה לא מן המניין 3/22 לחץ כאן  
27/09/2022 ישיבה לא מן המניין 8/22 לחץ כאן