פרוטוקולים ישיבות המועצה 2021

פרוטוקולים ישיבות המועצה 2021

                                                    ישיבות  מהמניין 2021

תאריך הישיבה  נושא הישיבה  פרוטוקול     
27/01/2021 ישיבה מן המניין 1/21 לחץ כאן
31/03/2021 ישיבה מן המניין 2/21 לחץ כאן 
17/06/2021 ישיבה מן המניין 3/21 לחץ כאן 
25/08/2021 ישיבה מן המניין 4/21 לחץ כאן 
06/10/2021 ישיבה מן המניין 5/21 לחץ כאן 
03/11/2021 ישיבה מן המניין 6/21 לחץ כאן 
26/12/2021 ישיבה מן המניין 7/21 לחץ כאן
     
     

                                                  ישיבות  לא מהמניין  2021

תאריך הישיבה נושא הישיבה              פרוטוקול    
17/01/2021 ישיבה לא מן המניין 1/2021 לחץ כאן
27/01/2021 ישיבה לא מן המניין 2/2021 לחץ כאן
16/02/2021 ישיבה לא מן המניין 3/2021 לחץ כאן
24/02/2021 ישיבה לא מן המניין 4/2021 לחץ כאן
24/03/2021 ישיבה לא מן המניין 5/2021 לחץ כאן
22/04/2021 ישיבה לא מן המניין 6/2021 לחץ כאן 
09/05/2021 ישיבה לא מן המניין 7/2021 לחץ כאן
24/05/2021 ישיבה לא מן המניין 8/2021 לחץ כאן
11/07/2021 ישיבה לא מן המניין 9/2021 לחץ כאן
04/08/2021 ישיבה לא מן המניין 10/2021 לחץ כאן