10 הקבוצות ברישוי עסקים

10 הקבוצות ברישוי עסקים

שר הפנים לאחר שהתייעץ עם השרים לאיכות הסביבה , ביטחון הפנים, התמ"ת, החקלאות והבריאות - דירג בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, עשר קבוצות עיקריות כשלכל קבוצה רשימת פריטים שנקבעו כטעוני רישוי.

חלק מבין העסקים מוגדר בצו בשם העסק כמו "בית מרקחת" וחלקם מוגדר כסוג עסק כמו "מזון ומרכיביו".

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 - דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 - חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 - מזון.
קבוצה 5 - מים ופסולת.
קבוצה 6 - מסחר ושונות.
קבוצה 7 - עינוג ציבורי נופש וספורט.
קבוצה 8 - רכב ותעבורה.
קבוצה 9 - שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים.