רישוי עסקים

רישוי עסקים

 

פעילות המחלקה . למה אנחנו קיימים ? 

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

מוא"ז אלבטוף מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

אין ספק לאיש, כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של הישובים, ומתוך מודעות לכך עושה המועצה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי המקום וסביבתה.

מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

המחלקה לקידום רישוי עסקים נכונה לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים:

מחלקת קידום ורישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים במועצה אזורית אל-בטף .

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל 

• מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות  במקום, בטרם ישקיעו את כספו ויחתמו על חוזה שכירות מחייב.

• טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.

• ליווי תהליך הרישוי

• בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה

• ביצוע ביקורות בעסק ע"י רכז רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים

• הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי

כמו כן מופקדת המחלקה לקידום ורישוי עסקים על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר הרשות ( בעתיד ).

אנשי קשר :

גלאל חדר - רכז ומקדם רישוי עסקים 

טלפון: 0524603700 046189100 

כתובת : משרד הרשות המקומית בכפר רומת הייב 

דוא"ל: elbatoof@gmail.com 

המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

בעל עסק נכבד , להלן טפסים שימושיים לרשותך :

1.טופס בקשה לרישוי עסק 

2. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון עסק

3.מפרט אחיד בתחום מפגעי רעש  

4. נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק

5.רישוי 10 הקבוצות

6.תצהיר כבאות 

7.רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי 2019 

8.תרשים זרימה תהליך רישוי

9.צו רישוי עסקים 

 10.מפרט אחיד