רישוי עסקים

רישוי עסקים

בעלי תפקידים 

רכז ומקדם רישוי עסקים –

גלאל חדר 

טלפון: 0524603700  - 046518855

דוא"ל: elbatoof@gmail.com

ברקאת אבו חוסיין :

טלפון : 0505479963

שעות קבלת קהל : בימי ב –ה בין השעות 8:00 עד 15:00  

פעילות המחלקה 

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל:

מוא"ז אלבטוף מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב.

אין ספק לאיש, כי בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של הישובים, ומתוך מודעות לכך עושה המועצה הכול על מנת ליצור אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי המקום וסביבתה.

מכוחה של חקיקת הכנסת, ישנם עסקים החייבים ברישיון עסק, ואנו מודעים לכך כי השגת הרישיון אינה דבר של מה בכך.

כדי להקל על הליך הרישוי יזמנו והכנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

המחלקה לקידום רישוי עסקים נכונה לסייע לך בקידום הליכי הרישוי לשם השגת רישיון העסק ויעשו כל מאמץ כדי לזרז ולהקל את ההליך במסגרת החוק.

בעל עסק יקר, לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) וזאת על פי חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוקי העזר( בעתיד ):

מחלקת קידום ורישוי עסקים מופקדת על יישומו של החוק לרישוי עסקים במועצה אזורית אל-בטף .

במסגרת תפקידה מטפלת המחלקה בתהליך הרישוי, הכולל 

• מתן מידע מקדמי לבעלי עסקים ויזמים וזאת במטרה ליידעם בכל הנדרש לשם הוצאת רישיון לניהול עסק או מגבלות אם קיימות  במקום, בטרם ישקיעו את כספו ויחתמו על חוזה שכירות מחייב.

טופס בקשה לחוות דעת מקדמית

• טיפול בכל תהליך הגשת הבקשה לרישיון ניתוב הבקשה לגורמי הרישוי השונים, מעקב וליווי עד להוצאת רישיון או היתר זמני או לחילופין הוצאת סירוב לבקשה לרישיון.

• ליווי תהליך הרישוי

• בדיקה של התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה

• ביצוע ביקורות בעסק ע"י רכז רישוי עסקים ומפקחי משרדי הממשלה, במטרה לבדוק את התאמתו לתכנית המאושרת וקיום תנאי תברואה נאותים ע"פ חוק רישוי עסקים

• הפקת רישיון לניהול עסק לאחר קבלת אישורים של גורמי הרישוי

כמו כן מופקדת המחלקה לקידום ורישוי עסקים על מתן היתרים ע"פ חוקי העזר הרשות ( בעתיד ).

המידע מובא בזאת לנוחיות הציבור. הנוסח המחייב הינו הנוסח המקורי ע"פ חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968

בעל עסק נכבד , להלן טפסים שימושיים לרשותך :

****.מדיניות מועצה אזורית אל-בטוף

1.טופס בקשה לרישוי עסק 

2.מטרת רישוי עסקים 

3. הנחיות להגשת הבקשה לרישיון עסק

4.מפרט אחיד בתחום מפגעי רעש  

5. נהלים להגשת בקשה לפתיחת עסק

6.רישוי 10 הקבוצות

7.אישור כבאות ורישוי עסקים  - הסבר על תצהיר כבאות    טופס תצהיר כבאות 

8.רפורמה ברישוי עסקים

9.תרשים זרימה תהליך רישוי

10.צו רישוי עסקים 

 11.קישור תו סגול . טופס הצהרה תו סגול לעסקים 

13 הנחיות לנגיף הקורונה 

מדיניות אכיפה רישוי עסקים מועצה אזורית אלבטוף ( לחץ כאן

קישורים לאתרי האינטרנט הרלוונטיים :

אתר משרד הפנים  ממשל זמין 

המשרד להגנת הסביבה 

משטרת ישראל 

המשרד העבודה והרווחה , והשירותים החברתיים

משרד הבריאות 

הרשות הארצית לכבאות והצלה 

ניציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות משרד המשפטים - נגישות 

משרד החקלאות