מחלקת גבייה

 

 • ייעוד המחלקה / למה אנחנו קיימים?

  • המיסים שמשלמים התושבים, עוזרים למועצה לתת שירות בתחומים חשובים כמו: חינוך, תרבות, תשתיות, בטחון ועוד.

  • אחוז גבייה גבוה, מאפשר למועצה לקבל תקציבים ממשרד הפנים, לצורך פעילויות עבור התושב.

 • פעילויות עיקריות – תחומי אחריות

  • קביעת שומה לארנונה (נכסים ועסקים בתחום המועצה)

  • גביית ארנונה

  • קריאת מדי מים וחיוב בהתאם

  • חיוב היטלי ביוב

  • חיוב הכנסות שונות – חוגים, חינוך, ביטוח תלמידים, אגרת מכרזים

  • טיפול בהשגות עבור חיובי ארנונה והיטלים

  • אישור הנחות לארנונה לנזקקים ולפי מבחני הכנסה

  • טיפול בחובות משנים קודמות (גבייה, פריסה, הנחות רטרו, מחיקה)

  • הכנת תיקים לחובות מסופקים וניהול תהליכי הסדרי פשרה ומחיקת חובות

  • סקר נכסים ועדכון שוטף של הנכסים בתחום השיפוט

  • מתן אישורים שונים (היעדר חובות, ביטוח לאומי וכו').

 • מוזמנים לפנות אלינו כאשר....

  • יש לכם השגות על גובה הארנונה

  • יש לכם חוב ואתם מעוניינים להסדיר אותו

  • מגיעה לכם הנחה על פי מבחן הכנסה ואתם מעוניינים לממש אותה

  • אתם צריכים אישורים כמו היעדר חובות, ביטוח לאומי וכו'

 • טפסים רלוונטיים

  • טופס בקשת הנחה

 • אנשי קשר (שם, תפקיד, מייל וטלפון קווי)

  • ברכאת אבו-חוסיין, מנהל מח' הגבייה, barakat.a@batouf.org.il, 04-6518855

  • חאלד עפאן, קופאי וקבלת קהל, Khaled.affan.91@gmail.com, 04-6518855

 • שעות מענה טלפוני, שעות קבלת קהל

  • 08:30-16:00 במשרדי המועצה קומה שנייה

 • תתי יחידות

  • יחידת גבייה בוואדי חמאם, עבור תושבי הכפר, קבלת קהל 09:00-16:00, 04-6662577