מחלקת גבייה

 

 • ייעוד המחלקה / למה אנחנו קיימים?
  • המיסים שמשלמים התושבים, עוזרים למועצה לתת שירות בתחומים חשובים כמו: חינוך, תרבות, תשתיות, בטחון ועוד.
  • אחוז גבייה גבוה, מאפשר למועצה לקבל תקציבים ממשרד הפנים, לצורך פעילויות עבור התושב.
 • פעילויות עיקריות – תחומי אחריות
  • קביעת שומה לארנונה (נכסים ועסקים בתחום המועצה)
  • גביית ארנונה
  • קריאת מדי מים וחיוב בהתאם
  • חיוב היטלי ביוב
  • חיוב הכנסות שונות – חוגים, חינוך, ביטוח תלמידים, אגרת מכרזים
  • טיפול בהשגות עבור חיובי ארנונה והיטלים
  • אישור הנחות לארנונה לנזקקים ולפי מבחני הכנסה
  • טיפול בחובות משנים קודמות (גבייה, פריסה, הנחות רטרו, מחיקה)
  • הכנת תיקים לחובות מסופקים וניהול תהליכי הסדרי פשרה ומחיקת חובות
  • סקר נכסים ועדכון שוטף של הנכסים בתחום השיפוט
  • מתן אישורים שונים (היעדר חובות, ביטוח לאומי וכו').
 • מוזמנים לפנות אלינו כאשר....
  • יש לכם השגות על גובה הארנונה
  • יש לכם חוב ואתם מעוניינים להסדיר אותו
  • מגיעה לכם הנחה על פי מבחן הכנסה ואתם מעוניינים לממש אותה
  • אתם צריכים אישורים כמו היעדר חובות, ביטוח לאומי וכו'
 • טפסים רלוונטיים
  • טופס בקשת הנחה
 • אנשי קשר (שם, תפקיד, מייל וטלפון קווי)
  • ברכאת אבו-חוסיין, מנהל מח' הגבייה, barakat.a@batouf.org.il, 04-6518855
  • חאלד עפאן, קופאי וקבלת קהל, Khaled.affan.91@gmail.com, 04-6518855
 • שעות מענה טלפוני, שעות קבלת קהל
  • 08:30-16:00 במשרדי המועצה קומה שנייה
 • תתי יחידות
  • יחידת גבייה בוואדי חמאם, עבור תושבי הכפר, קבלת קהל 09:00-16:00, 04-6662577