מחלקת הנדסה

 • ייעוד המחלקה / למה אנחנו קיימים?
  • מחלקת ההנדסה אחראית על המערך הפיזי של הישוב. לא רק בתים, אלא גם פיתוח הישוב, תוכנית מתאר, בניית אחזקת תשתיות ומבני ציבור, איכות הסביבה, חזות היישוב, קידום תשתיות תיירותיות ואזור תעשייה, גינון ועוד.
  • לוודא שכל מה שנבנה עומד בתקן
 • פעילויות עיקריות – תחומי אחריות
  • הרחבת שטח הכפרים ומתן מענה לזוגות הצעירים
  • טיפוח השטחים הציבוריים לרווחת התושבים
  • הכנת תשתיות ושדרוגן לדרישות של היום
  • בניית מוסדות ציבור למתן שירות לאוכלוסייה
  • הכנת פרוגרמות עתידיות וביצוע תשתיות בהתאם – תחזיות ע"פ גידול האוכלוסייה וכו'
  • הכנת תכנית-אב לכלל הכפרים – עריכת פרוגרמות, כולל שינוי בגבולות שיפוט
 • מוזמנים לפנות אלינו כאשר....
  • אתם מגלים מפגע בכביש או בשטחים הפתוחים
  • אתם צריכים אישורים הנדסיים לפי דרישות הוועדה המקומית (לדוגמא, חתימת גרמושקה)
  • אין לכם דרך גישה עם תשתיות מתאימות למגרש
  • יש לכם רעיון הנדסי שיכול לתרום לרווחת התושב ופיתוח הכפרים
 • אנשי קשר (שם, תפקיד, מייל וטלפון קווי)
 • שעות מענה טלפוני, שעות קבלת קהל                                                                                   א עד ה 16:00 - 8:00
  • מענה טלפוני – 08:30-14:30
  • קבלת קהל – בתיאום מראש עם מזכיר המחלקה