מחלקת משאבי אנוש

 • ייעוד המחלקה / למה אנחנו קיימים?
  • טיפול במשימות הנגזרות מתהליכי ניהול המשאב האנושי ברשות.
 • פעילויות עיקריות – תחומי אחריות
  • מיון וגיוס עובדים לרשותעל פי הקריטריונים, פרסום, הצעות שכר, דרגות וכו'.
  • קליטת עובדים חדשים לרשות המקומית
  • מעקב על מימוש זכויות העובדים במועצה
  • בדיקה ומעקב אחר תקני משאבי האנוש ברשות – לוודא שהרשות מאוישת לפי התקן.
  • ריכוז פעולות הדרכה ורווחה לעובדים
  • כתובת עבור העובד בנושאים אישיים
  • נהלים – התעדכנות מתמדת לגבי החוק ונהלים ממשלתיים, ותקשור שלהם לעובדים, וידוא שהמועצה פועלת לפיהם
  • בקרה אחר דו"חות נוכחות, טפסי 101, מאזני ימי חופשה ומחלה
  • טיפול בנושא של העסקת אנשים עם מוגבלות
 • מוזמנים לפנות אלינו כאשר....
  • ראיתם מכרז לתפקיד במועצה התואם את כישוריכם, ויש לכם שאלות לגביו
  • אתם מעוניינים להגיש מועמדות לתפקיד במועצה
 • אנשי קשר : 
  • שם : אנגאם נמר הייב
  • תפקיד : רכזת כוח אדם
  • טלפון : 04-6518855
  •  מייל : angam.n@batouf.org.il
 • שעות מענה טלפוני, שעות קבלת קהל – יום שני משעה : 10:30 – 13:00 , חמישי 10:30 -13:00