שפ"ח

שירות פסיכולוגי חינוכי

 

ייעודו של השירות הפסיכולוגי חינוכי אלבטוף הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש בעבודת השירות הפסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום.

השפ"ח ממוקם במפגש שבין מערכת החינוך, ההורים והמערכת הקהילתית יישובית ומאפשר מתן שירותים לילדים, להורים, לצוותי חינוך ולמערכת החינוך היישובית. חשיבות יתרה נוגעת לנגישותם של הפסיכולוגים החינוכיים כגורמי בריאות ורווחה נפשית. הסיכוי לאפשר לילדים את הזכות לשירות פסיכולוגי-חינוכי בצומתי דרך במהלך התפתחותם, ובעיקר בשלבים המוקדמים של ההתפתחות, מותנה בקרבה ובנגישות של השירות לילד ולמשפחתו.

 

ביסודה של הפסיכולוגיה החינוכית מונחת התפיסה ההתפתחותית הרצופה מהלידה ועד ההתבגרות תוך חקירה והבנה של התהליכים המתרחשים במהלך הגדילה ושאיפה לאפשר ליווי מקצועי של ההתפתחות לילד, להוריו, למשפחתו ולסביבתו החינוכית. הכשרתם האקדמית והמעשית של הפסיכולוגים החינוכיים מקנה להם את היכולת המקצועית לספק שירותים פסיכולוגיים הכוללים: הערכה, התערבות, מניעה, קידום בריאות ופיתוח תוכניות לטובת הציבור אותו הם משרתים. השירות הפסיכולוגי-חינוכי שואף לספק שירות לגילאי 3-18 שנים ובחינוך המיוחד לגילאי 3-21 שנים.

בעתות משבר וחירום השרות הפסיכולוגי חינוכי ברשות עומד לרשות הקהילה. הוא יהיה שותף להיערכות החירום היישובית והחינוכית בכל רמות המניעה: משלב הכנת הקהילה על צרכיה השונים לשעת חרום ועד להתערבויות מערכתיות ופרטניות בעקבות משבר וחירום.

בשפ"ח אלבטוף מועסקים היום 5 פסיכולוגים שעוברים הכשרות ותהליך התפתחותי ומקצועית המתייחס לכל המישורים הקשורים לעבודתו של הפסיכולוג החינוכי.

 

 

מישורי עבודה מקצועיים של שפ"ח אלבטוף

שירות פסיכולוגי-חינוכי אלבטוף עובד בשילובם של שני מישורים – מערכתי ופרטני – כמפורט להלן:

 
  • המישור המערכתי

העבודה המערכתית כוללת הערכה והתערבות במערך החינוכי שברשות המקומית ובמסגרת החינוכית לצורך סיוע בפתרון בעיות בתחום הרווחה הנפשית בכל המישורים המשמעותיים: הקהילה, המוסד החינוכי, שכבת הגיל, הכיתה, הקבוצה והפרט, כדלקמן:

  • ייעוץ וסיוע בתכנון ובגיבוש של מדיניות חינוכית ברמת הרשות המקומית
  • הערכה מערכתית דינמית של מאפייני המסגרת החינוכית וצרכיה
  • התערבות מערכתית באמצעות היוועצות (קונסולטציה) ועבודה משותפת (קולבורציה) עם צוותי חינוך ועם צוותים רב-מקצועיים.
 

 

  • המישור הפרטני

העבודה הפרטנית של הפסיכולוג החינוכי כוללת הערכה פסיכולוגית ו/או פסיכותרפיה. ההחלטה לגבי הזהות של מקבל ההתערבות ואופי ההתערבות הפסיכולוגית (הערכה ו/או טיפול) מבוססת על צורכי הילד, על עמדת ההורים, על צורכי המסגרת החינוכית ועל מרחב היחסים שביניהם. היא נתונה לשיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג, בתיאום עם מנהל המסגרת החינוכית שהוא משרת, על פי מדיניות השפ"ח ותכנית העבודה השנתית.

ההערכה הפסיכולוגית היא הערכה של צרכים התפתחותיים והיבטים תפקודיים של ילדים, המתבצעת לרוב כהערכה דינמית, גם במהלך ההתערבות, ומאפשרת ניטור ובקרה של התהליך לכל אורכו עם גמישות בהתאמת דרכי ההתערבות. זהו מענה מותאם גיל, התפתחות ותרבות.

התערבויות פסיכולוגיות (טיפול, ייעוץ והדרכה) מיועדות לילדים, להורים ולמשפחות וכוללות טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים, קצרי מועד או ארוכי טווח, על פי גישות מגוונות המקובלות מבחינה מקצועית.

השירות הפסיכולוג ממוקם בכפר עוזיר ליד מבנה המועצה ומול מחלקת הרווחה, שבו מועסקים 4 פסיכולוגים

  • אנשי קשר 
  • עלאא דלאשהפסיכולוג חינוכי מומחה – מנהל השפ"ח
  • רובא פוקראפסיכולוגית חינוכית מתמחה
  • מרוה עואודהפסיכולוגית חינוכית מתמחה
  • קרואן נשאשיביפסיכולוגית חינוכית מתמחה