פרוטוקולים ישיבות המועצה 2020

 ישיבות  מהמניין 2020

תאריך ישיבה  נושא ישיבה פרוטוקול
28/12/2020 ישיבה מן המניין 10/20 לחץ כאן 
07/07/2020 ישיבה מן המניין 9/20 לחץ כאן
24/06/2020 ישיבה מן המניין 8/20 לחץ כאן
14/05/2020 ישיבה מן  המניין  7/20  לחץ כאן
23/04/2020 ישיבה מן  המניין  6/20  לחץ כאן
28/03/2020 ישיבה מן  המניין  5/20  לחץ כאן
11/03/2020 ישיבה מן  המניין  4/20  לחץ כאן
19/02/2020 ישיבה מן  המניין  3/20  לחץ כאן
23/01/2020 ישיבה מן  המניין  2/20  לחץ כאן
08/01/2020 ישיבה מן  המניין  1/20  לחץ כאן

 

ישיבות  לא מהמניין  2020

תאריך ישיבה  נושא ישיבה פרוטוקול
02/05/2020 ישיבה לא מן  המניין  3/20  לחץ כאן
21/04/2020 ישיבה לא מן  המניין  2/20  לחץ כאן
08/01/2020 ישיבה לא מן  המניין  1/20  לחץ כאן