פרוטוקולים ישיבות המועצה 2020

 ישיבות  מהמניין 2020

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

08/01/2020

 ישיבה מן  המניין  1/20 

לחץ כאן

     

 

ישיבות  לא מהמניין  2020

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

08/01/2020

ישיבה לא מן  המניין  1/20

לחץ כאן