מכרזים

מכרזים

מס  מכרז  שם  מכרז  תאריךפרסום  תאריך הגשה  קובץ  מצורף 
9/2020 מכרז גגות סולאריים  12/11/2020 26/11/2020 לחץ כאן
8/2020 הרחבה ושדרוג מגרש כדור רגל 12/11/2020 26/11/2020 לחץ כאן 
         
         

ארכיון

קבלן , ספק , מתכנן , יועץ יקרים , להלן הנחיות להצטרפות למאגרי : קבלנים , ספקים , מתכננים , יועצים 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי קבלנים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי ספקים לחץ כאן

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי מתכננים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי יועצים לחץ כאן