מכרזים

מכרזים

מס  מכרז  שם  מכרז    תאריך פרסום  תאריך הגשה  קובץ  מצורף 
06/2021 הסעות מוא"ז אלבטוף 01/07/2021 18/07/2021 לחץ כאן 
05/2021

מכרז פומבי לרכישת והתקנת תאורת רחובות חכמה 

15/07/2021 03/08/2021 לחץ כאן 
         
         

ארכיון

קבלן , ספק , מתכנן , יועץ יקרים , להלן הנחיות להצטרפות למאגרי : קבלנים , ספקים , מתכננים , יועצים 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי קבלנים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי ספקים לחץ כאן

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי מתכננים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי יועצים לחץ כאן 

וועדות השלושה :

פרסום מכרז בניין המועצה אל בטוף  2/2021 - לצפייה במכרז לחץ כאן