מכרזים

מכרזים

 

מס  מכרז  שם  מכרז    תאריך פרסום  שאלות הבהרה     תאריך הגשה  קובץ  מצורף 
8/23 מכרז למתן שירותי הפעלה של תוכנית קיץ במוסדות החינוך  20/06/2023 עד 25/06/2023 27/06/2023 לחץ כאן
7/23 מכרז פומבי לפיתוח שצ"פ בעוזייר- פארק עוזייר 01/06/2023 עד 08/06/2023 11/06/2023 לחץ כאן 
7/23 קול קורא לגופים מפעילים עבור הקמת והפעלת מרכז יום סיעודי טיפולי ותמיכה לאנשים עם מוגבלויות ברמת תפקוד טיפולית סיעודית 02/05/2023   14/05/2023 לחץ כאן
6/23 הפעלת תוכנית " נתיבים להורות " 04/04/2023

      עד 06/04/23        

10/04/2023 לחץ כאן 
4/23 עבודות פיתוח וסלילה רחוב 7 , ורחוב 13 והשלמת פיתוח רחוב 4
בעוזייר 
04/04/2023 עד 6/04/2023 10/04/2023

1.הפניה להצעות פיתוח עוזייר  

 2. מפרט טכני וכתב כמויות עוזייר 

5/23

עבודות תשתיות שלב ב' פיתוח מדרכות, כבישים
ושצ"פ 300 בישוב ואדי חמאם

04/04/2023 עד 6/04/2023 12/04/2023

1.הפניה להצעת פיתוח חמאם 

2.מפרט טכני וכתב כמויות חמאם 

3/23 הפעלת תוכניות, יעוץ וניהול, סדנאות,קורסים וחוגים במערכת החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לרבות מיזמים
ופעילות פנאי למחלקת הרווחה במועצה אזורית אלבטוף
01/03/2023   12/04/2023 לחץ כאן

ארכיון

קבלן , ספק , מתכנן , יועץ יקרים , להלן הנחיות להצטרפות למאגרי : קבלנים , ספקים , מתכננים , יועצים 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי קבלנים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי ספקים לחץ כאן

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי מתכננים לחץ כאן 

להורדת הנחיות להצטרפות למאגרי יועצים לחץ כאן 

וועדות השלושה :

פרסום מכרז בניין המועצה אל בטוף  2/2021 - לצפייה במכרז לחץ כאן 

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד בפטור ממכרז :

שם הספק  תאריך ההתקשרות  נושא  החלטה ונימוקים 
HOT תקשרורת  05/09/2021 חיבור קו אינטרנט מהיר ברוחב פס 500 מגה  לבית ספר תיכון  החלטה מאושרת. בהתאם להוראת החוק
בן בטחון ( מוקד 007 לשעבר )  07/09/2021 התקנת אזעקה במוסדות המועצה  החלטה מאושרת. בהתאם להוראת החוק

הודעה לציבור !!!

מועצה אזורית אל-בטוף / וועדת רכש מבקשת לקבל הצעות לשכירות שלושה מבני ציבור ובהתאם
לתנאים המצוינים והמפורטים ברשימה שלהלן ( לחץ כאן )