חברי המועצה

חברי המועצה

רשימת חברי מליאה

עיר מגורים

כתובת מייל

מס' נייד

תפקיד

שם

מס'

רומת הייב

batoofcouncil@gmail.com

053-2399430

יו"ר

עאהד רחאל

1

ואדי חמאם

samirhader@gmail.com

054-4672057

חבר

סמיר ח'דר

2

רומת הייב

mohmd.ali.g.m.199@gmail.com

050-7293800

חבר

מוחמד עלי

3

רומת הייב

wissam086@gmail.com

054-3927744

חבר

ויסאם פלאח

4

ואדי חמאם

wheebasheir@gmail.com

054-6475352

חבר

בשיר והיב

5

עוזייר

*********

052-4774493

חבר

פורסאן חוסין

6

עוזייר

mahodookiam@gmail.com

054-8763198

חבר

מחמוד קיים

7

עוזייר

zakidabas952@gmail.com

052-6227782

חבר

זכי דבס

8

רומאנה

salam-adv@hotmail.com

054-9052250

חבר

סלאם אסעיד

9