ראש המועצה מר עאהד רחאל

ראש המועצה מר עאהד רחאל

חזון  המועצה האזורית אל בטוף
המועצה האזורית אל בטוף מובילה את האזור לפיתוח, צמיחה והתחדשות, תוך שמירה על הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי, על המורשת ההיסטורית-תרבותית ומשאבי הטבע של האזור, ובכך מממשת שליחות חברתית, חינוכית ולאומית.
המועצה מטפחת ומעודדת חינוך, תרבות ואיכות סביבה, ופועלת למיצוי הפוטנציאל הכלכלי דרך שיפור התשתיות הציבוריות, פיתוח אזורי תעשייה ותיירות למען קידום הצמיחה ולחיזוק יישוביה. 
אנו רואים את התושב במרכז ופועלים לשיפור מתמיד של הבריאות, תחושת הבטחון האישי ואיכות החיים לעתיד טוב יותר.