ספריה ציבורית

ספריה ציבורית

על הספרייה הציבורית - אלבטוף 

הספרייה הציבורית אלבטוף הוקמה בשנת 2002 על ידי המחלקה לספריות והמועצה האזורית אל בטוף.

למה אנחנו קיימים 

הספרייה נותנת שירותים לתושבי המעוצה ללא תשלום כגון:- יעוץ, השאלת ספרים, מחשבים, ואינטרנט, שירותים לבני נוער, פעילויות , עידוד קריאה ופעילויות תרבות חינוכיות ,שעות סיפור, כנסים והצגות, כל השירותים בחינם.
הספרייה הציבורית אל-בטוף מעניקה שירותים רחבים לציבור לכל הגילאים בהתאם למדיניות משרד התרבות  ובהתחשב  בצרכיו הייחודיים של האזרח.
לכל אדם  הזכות הבסיסית והמוסדית לקבל מאתנו יחס שווה אוהד ומעודד לאחר שמדיניות הנהלת מחלקת תרבות והספרייה הציבורית והאני מאמין שלהם באה לידי ביטוי בהענקת שירותים חשובים בתחום החינוך והתרבות העונים באופן מקצועי והולם לצורכי הקהילה לשיפור איכות התושבים ולהדק את הקשר בין הספרייה לבין הקהילה והעלאת שביעות רצונו.
ספריית אל-בטוף נחשבת למקום הכי חיוני שמבקרים בו הישובים, שניתן לקבל מגוון רחב של שירותים תומכים, כולל מכוון לספרים , כולל קטלוג מכוון לספרים, גישה חופשית למאגרי מידע אינטרנטיים ובכלל. 

מטרות : 

נוסף על השירותים המסורתיים של עיון והשאלה מרחיבה הספרייה את שירותיה ללא הרף:

1- מספקת שירותי האזנה, צפייה, גלישה, יעץ.

2- שוקדת על פיתוח אוספים קיימים ושימורם, אך גם מאפשרת נגישות למידע ולרעיונות חדשים ככל צורה שהם מובעים, כדי להפכם לנחלת הכלל.

3- משתמשת בכל אמצעי התקשורת הקיימים וקשובה לצרכי המידע והפנאי המשתנים של הקוראים.

4- שואפת להגביר את שביעות רצון הציבור משירותיה ולהדק את הזיקה אליה.

5- משתפת פעולה עם אישים ומוסדות בכפר ומחוץ לכפר.

6- מאפשרת גישה חופשית לכל משאביה ופתוחה לכולם.

7- מעניקה שוויון הזדמנויות להשכלה ומתחשבת בקהלי יעד מגוונים.

אנשי קשר : 

וג'יה עודה : מנהל הספריה 

נייד : 0546954565

טלפקס : 046517594

דוא"ל: wgeh.0de@gmail.com

כתובת : כפר עוזייר - בניין מפעל הפיס