פרוטוקול ישיבות המועצה 2019

 ישיבות  מהמניין 2019

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

06/12/2018

ישיבה מן המניין 1/18 

לחץ כאן

05/01/2019

ישיבה מן המניין 1/19

לחץ כאן

13/03/2018

ישיבה מן המניין 2/19

לחץ כאן

15/05/2019

ישיבה מן המניין   3/19     

לחץ כאן

03/07/2019

ישיבה מן המניין   4/19     

לחץ כאן

14/09/2019

ישיבה מן המניין   5/19     

לחץ כאן

16/11/2019

ישיבה מן המניין   6/19   

לחץ כאן
04/12/2019

ישיבה מן המניין   7/19   

לחץ כאן
12/12/2019

ישיבה מן המניין   8/19   

לחץ כאן

ישיבות  לא מהמניין  2019

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

06/12/2018

ישיבה לא מן המניין 1/18 

לחץ כאן

15/12/2018

ישיבה לא מן המניין 2/18 

 לחץ כאן

08/01/2019

ישיבה לא מן המניין 1/19

לחץ כאן

08/01/2019

ישיבה לא מן המניין 2/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 3/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 4/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 5/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 6/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 7/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 8/19

לחץ כאן
28/05/2019

ישיבה לא מן המניין 9/19

 לחץ כאן
29/05/2019

ישיבה לא מן המניין 10/19

 לחץ כאן
15/06/2019

ישיבה לא מן המניין 11/19

 לחץ כאן
05/08/2019

ישיבה לא מן המניין 12/19

 לחץ כאן
14/09/2019

ישיבה לא מן המניין 13/19

 לחץ כאן
23/09/2019

ישיבה לא מן המניין 14/19

 לחץ כאן
30/09/2019

 

ישיבה לא מן המניין 15/19

לחץ כאן
31/10/2019

 

ישיבה לא מן המניין 16/19

לחץ כאן
14/11/2019

 

ישיבה לא מן המניין 17/19

לחץ כאן
04/12/2019

 

ישיבה לא מן המניין 18/19

לחץ כאן