פרוטוקול ישיבות המועצה

 ישיבות  מהמניין 

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

06/12/2018

ישיבה מן המניין 1/18 

לחץ כאן

05/01/2019

ישיבה מן המניין 1/19

לחץ כאן

13/03/2018

ישיבה מן המניין 2/19

לחץ כאן

15/05/2019

ישיבה מן המניין   3/19     

לחץ כאן

ישיבות  לא מהמניין 

תאריך ישיבה 

נושא הישיבה

פרוטוקול 

06/12/2018

ישיבה לא מן המניין 1/18 

לחץ כאן

15/12/2018

ישיבה לא מן המניין 2/18 

 לחץ כאן

08/01/2019

ישיבה לא מן המניין 1/19

לחץ כאן

08/01/2019

ישיבה לא מן המניין 2/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 3/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 4/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 5/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 6/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 7/19

לחץ כאן

15/01/2019

ישיבה לא מן המניין 8/19

לחץ כאן