פרוטוקול ישיבות המועצה 2019

                                             ישיבות  מהמניין 2019
תאריך ישיבה
נושא הישיבה
פרוטוקול
06/12/2018
ישיבה מן המניין 1/18
05/01/2019
ישיבה מן המניין  1/19   
13/03/2018
ישיבה מן המניין 2/19
15/05/2019
ישיבה מן המניין 3/19 
03/07/2019
ישיבה מן המניין 4/19
14/09/2019
ישיבה מן המניין   5/19   
16/11/2019
ישיבה מן המניין 6/19 
04/12/2019 
ישיבה מן המניין 7/19 
12/12/2019
ישיבה מן המניין 8/19 
                                     
                                             ישיבות לא מהמניין 2019
תאריך ישיבה
נושא הישיבה
פרוטוקול
06/12/2018
ישיבה לא מן המניין 1/18
15/12/2018
ישיבה לא מן המניין 2/18
08/01/2019
ישיבה לא מן המניין 1/19
08/01/2019
ישיבה לא מן המניין 2/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 3/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 4/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 5/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 6/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 7/19
15/01/2019
ישיבה לא מן המניין 8/19
28/05/2019
ישיבה לא מן המניין 9/19
29/05/2019
ישיבה לא מן המניין 10/19
15/06/2019
ישיבה לא מן המניין 11/19
05/08/2019
ישיבה לא מן המניין 12/19
14/09/2019
ישיבה לא מן המניין 13/19
23/09/2019
ישיבה לא מן המניין 14/19
30/09/2019 ישיבה לא מן המניין 15/19 לחץ כאן
31/10/2019 ישיבה לא מן המניין 16/19 לחץ כאן
14/11/2019 ישיבה לא מן המניין 17/19 לחץ כאן
04/12/2019 ישיבה לא מן המניין 18/19 לחץ כאן