מספרי טלפון

 טלפון ראשי מועצה 04-6518855

המחלקה השלוחה
הנהלת המועצה 1
גזברות 2
גביה 3
חינוך 4
הנדסה 5
רווחה 6
תברואה 7

  

מחלקות   ומספרי   טלפון  

המחלקה אחראי ניי ד דוא"ל
מחלקת הנדסה מוסטפא עראבי (50) 867-4201 Mustafa.a@batouf.org.il
מחלקת חינוך ג'אזי פלאח (52) 422-1888 gazi.f@batouf.org.il
מחלקת גביה ברכאת אבו חוסין (50) 547-9963 barakat.a@batouf.org.il
מזכיר/מנכ"ל המועצה עבד אלקאדר ח'טיב (52) 236-5904 abed.kh@batouf.org.il
לשכת ראש המועצה אינאס ח'דר (50) 770-0990 lishka@batouf.org.il
מחלקת רכש מוחמד אחמד עומר (54) 909-4390 mohamad.a.o@batouf.org.il
מחלקת אחזקה מוחמד אחמד עומר (54) 909-4390 mohamad.a.o@batouf.org.il
מחלקת ביטחון קאסם ברג'ס (50) 422-0121 kasem.b@batouf.org.il
מחלקת נוער היבה פלאח (50) 426-0674 heba.f-batf@info.local
מחלקת רווחה בסמה מרג'יה (52) 236-5923 basma.m@batouf.org.il
מחלקת ספורט סמיר קיים (54) 941-2150 samir.k@batouf.org.il
מרכז צעירים סמיר קיים (54) 941-2150 samir.k@batouf.org.il
הרשות לביטחון קהילתי תאיר אבו חמד (52) 500-7258 thaer.a.h@batouf.org.il
רישוי עסקים ג'לאל ח'דר (52) 460-3700  
מקדמת בריאות  סלאם רחאל (54) 664-5983 salam.r@batouf.org.il
ייעוץ משפטי תמים עבד אלחלים (50) 620-8058 law@batouf.org.il