מספרי טלפון

 טלפון ראשי מועצה 04-6518855

המחלקה השלוחה
הנהלת המועצה 1
גזברות 2
גביה 3
חינוך 4
הנדסה 5
רווחה 6
תברואה 7

  

מחלקות   ומספרי   טלפון  

המחלקה אחראי דוא"ל
מחלקת הנדסה מוסטפא עראבי Mustafa.a@batouf.org.il
מחלקת חינוך ג'אזי פלאח gazi.f@batouf.org.il
מחלקת גביה ברכאת אבו חוסין barakat.a@batouf.org.il
מזכיר/מנכ"ל המועצה עבד אלקאדר ח'טיב abed.kh@batouf.org.il
לשכת ראש המועצה אינאס ח'דר lishka@batouf.org.il
מחלקת רכש מוחמד אחמד עומר mohamad.a.o@batouf.org.il
מחלקת אחזקה מוחמד אחמד עומר mohamad.a.o@batouf.org.il
מחלקת ביטחון קאסם ברג'ס kasem.b@batouf.org.il
מחלקת נוער היבה פלאח heba.f-batf@info.local
מחלקת רווחה בסמה מרג'יה basma.m@batouf.org.il
מחלקת ספורט סמיר קיים samir.k@batouf.org.il
מרכז צעירים סמיר קיים samir.k@batouf.org.il
הרשות לביטחון קהילתי תאיר אבו חמד thaer.a.h@batouf.org.il
רישוי עסקים ג'לאל ח'דר  
מקדמת בריאות  סלאם רחאל salam.r@batouf.org.il
ייעוץ משפטי תמים עבד אלחלים law@batouf.org.il