טפסים

מחלקה שם  טופס   להורדה 
רכש  טופס בקשה להצטרף למאגר הספקים במועצה  לחץ כאן