טפסים

מחלקה שם  טופס   להורדה 
רכש  טופס בקשה להצטרף למאגר הספקים במועצה  לחץ כאן 
מלגת מפעל הפיס  כתב התחייבות מלגת מפעל הפייס   לחץ כאן 
מלגת מפעל הפיס  מלגת מפעל הפייס - 2019-2020  לחץ כאן 
גבייה בקשת הנחת ארנונה   לחץ כאן 
גבייה טבלת הנחות 2020  לחץ כאן 
חינוך טופס רישום  לגנים