הודעה בנושא עדכון מאגר ספקים, יועצים, קבלנים ומתכננים

הודעה בנושא עדכון מאגר ספקים, יועצים, קבלנים ומתכננים