פתיחת מוקד 106 חדש

החל מהיום ניתן לפתוח קריאות בדיגיטל או באתר המועצה

נא  להכנס  לקשיור  המתאים